Μία διπλή πρόσκληση της συναυλίας του Κωστή Μαραβέγια από τα αναψυκτικά ΓΕΡΑΝΙ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FACEBOOK “ Μαραβέγιας Summer Tour 2018 ” 19 Ιουνίος 2018 στις 09:00 μ.μ. Η εταιρεία Γεράνι Αναψυκτικά ΑΕ που εδρεύει στη Σούδα Χανίων διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο « Μαραβέγιας Summer Tour 2018 ». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού. Η Γεράνι Αναψυκτικά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να αλλάξει το βραβείο του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με νεότερη δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.facebook.com/Γεράνι-Αναψυκτικά.gr (εφεξής «Διαδικτυακός Ιστότοπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Γεράνι Αναψυκτικά ΑΕ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων.
ΟΡΟΙ 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 20/06/2018 ώρα 09:00 έως 28/06/2017 ώρα 22:00. 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Γεράνι Αναψυκτικά ΑΕ καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών. Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό θα πρέπει να συνδεθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/Γεράνι-Ανααψυκτικά.gr στο facebook. Εκεί θα πρέπει να κάνετε Like,Share τη σελίδα μας και γράψετε ένα σχόλιο ανάλογα με το θέμα του διαγωνισμού . Με την αποστολή ηλεκτρονικά της απάντησης μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση. Θα αποκλειστούν όσοι απαντήσουν προσβλητικά ή η απάντησή τους είναι άσχετη με την ερώτηση ή με οποιονδήποτε τρόπο η απάντησή τους παραβιάζει την ελληνική νομοθεσία. 3. Οι 5 νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν και το σχετικό δώρο θα ανακηρυχθούν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι όσοι απάντησαν νομότυπα σε ερώτηση και έκαναν like κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του διαγωνισμού που αναφέρεται πιο πάνω στον όρο 1 και η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας http://www.woobox.com/ με βάση το σύστημα αδιάβλητων ηλεκτρονικών κληρώσεων Pick a winner. Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα κληρώσεων μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδαhttp://www.woobox.com. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της SD Communication στις 28/06/2018 και ώρα 22.00. 4. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ανάρτησης, στην σελίδα Γεράνι αναψυκτικά στο Facebook την 28/06/2017. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) στην Ιστοσελίδαwww.facebook.com/Γεράνι-Αναψυκτικά.gr για να δηλώσουν στοιχεία απαραίτητα για τη παραλαβή του δώρου (τηλέφωνο επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο) μέχρι και το Σάββατο 30/06/2017 στις 14:00. 5. Κάθε ένας από τους 5 νικητές θα λάβει το παρακάτω δώρο.: Μία διπλή πρόσκληση της συναυλίας του Κωστή Μαραβέγια στα Χανία στο θέατρο Αντολικής Τάφρου στις 01/07/2018. 6. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη αυτού η Γεράνι Αναψυκτικά δικαιούται να χρησιμοποιεί το Διαγωνισμό και για σκοπούς διαφήμισης. Οι νικητές δεν δικαιούνται να εγείρουν καμιά αξίωση κατά της Γεράνι Αναψυκτικά λόγω της χρήσης του ονόματος των ή των φωτογραφιών τους κατά την διάρκεια που διαγωνίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς. 7. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του βραβείου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Γεράνι Αναψυκτικά παύει να υφίσταται. Η Γεράνι Αναψυκτικά δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετασχόντων. 8. Η Γεράνι Αναψυκτικά διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον Δικτυακό της Τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της απονομής του βραβείου κλπ. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. 9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την Γεράνι Αναψυκτικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν,κάποιος νικητής δεν επιθυμεί τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να το δηλώσει επικοινωνώντας με την Γεράνι Αναψυκτικά. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στην Γεράνι Αναψυκτικά τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν.2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Γεράνι Αναψυκτικά όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Γεράνι Αναψυκτικά, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.
Σούδα, 19/06/2018
Written By
More from Go Hania

ΧΑΝΙΑ: « ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ» ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ύστερα από δύο χρόνια που η πανδημία δεν επέτρεψε την διοργάνωση εκδηλώσεων...
Read More

Leave a Reply