Νέα πνοή σε βυρσοδεψείο στα Ταμπακαριά

 

Τα δύο κτίρια αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα βυρσοδεψείων που χτίσθηκαν πριν το 1923. Στόχος του αρχιτεκτονικού γραφείου αποτέλεσε η διατήρηση και αξιοποίηση των δύο κτιρίων καθώς και η αλλαγή χρήσης τους από βυρσοδεψεία σε κατοικίες.

Τα κτίρια που παρουσιάζουμε βρίσκονται επί της οδού Βιβιλάκη 53-55 και αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα βυρσοδεψείων που χτίσθηκαν πριν το 1923. Στόχος ήταν η διατήρηση και αξιοποί-
ηση των δύο κτιρίων καθώς και η αλλαγή χρήσης τους από βυρσοδεψεία σε αρχιτεκτονικό γραφείο και κατοικίες. Τα κτίρια είναι κατασκευασμένα από πέτρα, είναι δίπατα, με πρόσβαση στον
όροφο από το δρόμο και στο ισόγειο από το επίπεδο της θάλασσας. Έχουν στέγη από κεραμίδι καθώς και στενά ψηλά
ανοίγματα. Οι εργασίες περιορίστηκαν στο ελάχιστο, ώστε να αναδείξουν και να διατηρήσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών
των βιομηχανικών κτιρίων.

Σήμερα από τα βυρσοδεψία άλλα είναι εγκαταλειμμένα,
άλλα έχουν αλλάξει χρήση και μερικά από αυτά συνεχίζουν τη
λειτουργία τους. Το στοιχείο που δεν μεταβλήθηκε στο
χρόνο είναι η αρχιτεκτονική τους.

Τα Ταμπακαριά ως τόπος επεξεργασίας των δερμάτων αναπτύχθηκαν στην ανατολική βραχώδη περιοχή των Χανίων πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα. Η πρώτη εγκατάσταση
έγινε στο παραθαλάσσιο τμήμα της οδού Βιβιλάκη και αργότερα (μετά το 1920) επεκτάθηκε ανατολικότερα (Αγία Κυριακή). Σήμερα από τα βυρσοδεψία άλλα είναι εγκαταλειμμένα, άλλα έχουν αλλάξει χρήση και μερικά από αυτά συνεχίζουν τη λειτουργία τους.Το στοιχείο που δεν μεταβλήθηκε στο χρόνο είναι η αρχιτεκτονική τους.

Επιθυμία των κατοίκων είναι η εξέλιξη των Ταμπακαριών ως
περιοχή αμιγούς κατοικίας και περιπάτου σε σχέση με το ιστο-
ρικό κομμάτι της Χαλέπας, με ήπιες χρήσεις, γραφεία και πολι-
τιστικές δραστηριότητες. Πάνω σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε και
το αρχιτεκτονικό γραφείο, δίνοντας στο μεγάλο βυρσοδεψείο
χρήση κατοικίας και στο μικρό χρήση γραφείου σε συνδυασμό
με πολιτιστικό πολυχώρο.

Παράλληλα έγιναν υπαίθριες διαμορφώσεις που εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες του κτιρίου όσο και τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις κινήσεις και στις συνδέσεις των εσωτερικών με τους εξωτερικούς χώρους, όπως και στην εκτόνωση του αστικού ιστού στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής.

Τέλος, έγινε προσεκτική επιλογή στα υλικά που χρησιμοποιούνται έτσι ώστε και τα δύο κτίρια να παραμείνουν απόλυτα ενταγμένα στο βιομηχανικό χαρακτήρα της περιοχής.


Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Γιαννακάκη και την Insite Architects Lab για την παραχώρηση του υλικού.
Project ID
Location: Tampakaria, Chania
Type: Restoration, Accommodation
Tasks: Architectural and Static Design, Interior Design, Exterior design, Small scale design (furniture, objects etc)

Written By
More from Go Hania

BLOOM COSMETICS

Πρωινό μακιγιάζ Το πρωινό μακιγιάζ είναι ένα ζήτημα που αφορά όλες τις...
Read More

Leave a Reply