Συνεταιρισμοί εργαζομένων με κεφάλαιο 300 ευρώ

«Πράσινο φως» για τη δημιουργία συνεταιρισμών εργαζομένων με ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο 300 ευρώ (τουλάχιστον τρία φυσικά μέλη με αξία συνεταιριστικής μερίδας όχι κάτω από 100 ευρώ για τον καθένα) ανάβει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ανάπτυξη Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Το άρθρο 23 του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για να συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, προβλέπει την εγγραφή του συνεταιρισμού των εργαζομένων στο ΓΕΜΗ, οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα, και τη σύμπραξη υποχρεωτικά τουλάχιστον τριών εργαζομένων. Μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο που βιοπορίζεται μέσω της εργασίας που προσφέρει στον συνεταιρισμό, ο οποίος διοικείται από τον πρόεδρο και τουλάχιστον δύο μέλη.

Τα κέρδη, κάθε χρόνο, θα διατίθενται κατά 5% για τον σχηματισμό αποθεματικού, το 35% 35% θα μοιράζεται στους εργαζόμενους, εκτός αν τα 2/3 της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν να το κρατήσουν για επανεπένδυση στην επιχείρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ενώ το 10%-30% θα αποδίδεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας. Το υπόλοιπο θα επενδύεται υποχρεωτικά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Πόροι των συνεταιρισμών των εργαζομένων εκτός από το κεφάλαιο μπορούν να είναι δωρεές τρίτων, επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς ή τους ΟΤΑ, έσοδα από προγράμματα, παραχωρήσεις κ.ά. Εργαζόμενοι στους συνεταιρισμούς που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και λαμβάνουν επιδόματα ή συντάξεις θα μπορούν να συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από το συνεταιρισμό.

Πηγή: imerisia.gr

Written By
More from GOHANIAMAG

Κοπελιά, το Sex & The City δεν γυρίστηκε στα Χανιά!

Κοπελιά, αντιλαμβάνομαι ότι από μικρή ηλικία έχεις εκτεθεί σε γυναικεία πρότυπα της Δύσης,...
Read More

Leave a Reply