Οπτικά Παναγιωτίδης…. Η διαφορετική εμπειρία στα οπτικά