ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Bio (τητα) ζωής

Με τους τόσο γρήγορους ρυθμούς ζωής του σήμερα, την έτοιμη τροφή, την κλειστή ζωή, τις μικροασθένειες, την καλύτερη ενημέρωσηκαι την έντονη διάθεση του ανθρώπου…